↑ Return to Organisation

Værdier

Har du styr på dine værdier? Kender din organisation sine værdier og er de også blevet alles værdier?

Rigtig mange store organisationer og virksomheder har nogle værdier og et grundlag, som de siger at arbejde ud fra. Mange går endda så vidt som til at sige, at de arbejder med værdibaseret ledelse, men er det nu også altid sådan?

Det er vores oplevelse, at der ofte går rigtig megen information tabt undervejs op og ned i en organisation. Derfor sker det også rigtig tit, at der slet ikke er viden eller konsensus omkring de værdier, som virksomheden eller organisationen overordnet har og de værdier, som den enkelte medarbejder arbejder ud fra.

Hos Statement Denmark ved vi, hvad der skal til for at skabe den samhørighed i en virksomhed eller organisation, der skal til, for at værdierne bliver alles ejendom og ikke blot er nogle floskler, som ledelsen alene er bekendt med.

Få værdierne på plads og få alle med på vognen, eller lad være med at bruge værdibaseret ledelse som vejen til større effektivitet! Uanset hvad du vælger, kan vi hjælpe dig med at få det optimale ud af vejen til målet og til endelig at nå målet.

Share