«

»

May 31

Kan kommunerne spare mere?

Dette emne er ofte oppe at vende og det er næsten altid de samme argumenter, der bruges på begge fløje af den diskussion. Det er blevet en af de skyttegravskrige, som åbenbart skal udkæmpes igen og igen med de samme våben.

Jeg tror, at svaret i virkeligheden er et rungende ”både ja og nej”.

I teorien bruger kommunerne rundt om i landet alt for mange penge på det forkerte. Det er alt lige fra konferencer, rejser, konsulenter, for mange ledere, dårlig forvaltning o.s.v.

I praksis er det svært at gøre ret meget ved dette.
Rigtig mange af de dårligt brugte penge skyldes, at kommunerne er underlagt en masse krav om dokumentation, som de ikke kan komme uden om.
Rejserne og konferencerne kan til en hvis grad forsvares, og det er måske svært at skære de rigtige steder.
For mange ledere og ledelseslag skyldes også ofte de mange krav om dokumentation og de mange krav, der er pålagt den offentlige forvaltning, som vi kræver ledelsestilsyn o.s.v.
Endelig er der nok ikke mange ledere, der vil pege på dem selv, når der bliver proklameret sparerunder i kommunerne. Den lort falder jo altid nedad.

Så når nogle partier påstår, at man kan spare mere i den kommunale verden og i den offentlige sektor, så er det jo for så vidt rigtigt. Man skal bare huske, at der skal følge en masse lempelser med. Kommunerne kan nok forvalte deres penge bedre, hvis de får lidt løsere rammer at gøre det indenfor.

Det er lidt det samme, vi har set med folkeskolereformen. Et godt bud er, at de lærere, skoleledere og andre, der har den faglige viden om området er bedre til at putte viden i knolden på vores børn og unge end en flok lovgivere, der kun har perifær omgang med denne del af det offentlige system.

Beskæftigelsesområdet er også meget stærkt reguleret fra statens side og kommunerne skal blot rette ind. Samtidig med at man laver regler for hvordan og hvornår forskellige samtaler skal afholdes siger man så til kommunerne, at de bliver belønnet for at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man på den ene side arbejder med en økonomisk belønning samtidig med at man på den anden ikke giver de frie rammer, der skal til, for at kommunerne kan benytte sig af den. Det er er spareøvelse, der vil noget. Og … det virker ikke.
Seneste eksempel er en reform på førtidspensionsområdet, der ikke har fået nogen i arbejde. Måske skulle man lade dem, der ved noget om det bestemme mere.

Men kan man så spare? Næh ikke rigtigt. Når der kommer en sparerunde, der er udmeldt fra folketinget, så tager den turen til kommunerne, hvor den lige så stille triller ned igennem rækkerne indtil de er de udførende medarbejdere – Dem der rent faktisk leverer en praktisk og vigtig ydelse og service – der bliver fyret på grund af besparelserne.

Jeg tror ikke, at det er vejen frem. I Danmark har vi en stor offentlig sektor. Det kan vi godt bære. Det har vi gjort i lang tid. Vi kan måske godt spare, men det kræver, at vi vender bøtten og giver magten og tilliden tilbage til dem, der ved, hvad det handler om. Det skal vi gøre først. Så kan det være, at vi sparer senere hen, ene og alene fordi arbejdet bliver gjort rigtigt og godt af erfarne medarbejdere, der har det indgående kendskab til de mennesker, der er afhængige af ydelser og services fra kommunerne.

At spare først betyder blot, at alle de rigtig gode medarbejdere forsvinder..

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>