«

»

Aug 06

Det store forkromede IT-system – er det løsningen?

Hvor mange IT-systemer har man behov for, for at kunne drive sin virksomhed så effektivt som muligt? Er der fordele at hente i at benytte et stort system frem for flere små systemer? Eller skal man måske hellere gå den anden vej og prøve at brede sin IT ud, så man er mindre afhængig af en enkelt leverandør?

Det korte svare på spørgsmålene er nok, at der ikke er et endegyldigt svar lige nu.

 

På sin vis er vi stadig i en udviklingsfase, hvor de helt store fantastiske systemer, der kan løse alle opgaver let og elegant lader vente på sig. Vi skal nok komme tættere på systemer, der kan langt mere på en gang og hvor udviklingen også sikres undervejs.

Det er meget muligt, at hele platformstanken, som vi især kender den fra smartphone-området viser sig at være løsningen. Det vil sige, at der er en overordnet platform (der er selvfølgelig flere lige nu, men mon ikke de snart bliver kompatible, eller at der er en af parterne, der trækker sig sejrrigt ud af kampen). De forskellige udviklere skal alle leve op til de krav der er, for at applikationen kan køres på denne ene platform. På den måde har man sikret en indbyrdes kompatibilitet imellem de forskellige applikationer samtidig med at man har sikret en ensartethed imellem de forskellige systemer.

 

Indtil vi når punktet, hvor alt kan køre sammen på en form for fælles platform, eller der laves en anden form for løsning, må vi dog alle tage til takke med det, vi har – eller kan få. Hverdagen skal jo gerne alligevel hænge sammen på bedst mulig måde.

 

Det er modbydeligt svært at skifte IT-system i større virksomheder og organisationer. Det er ikke bare lige noget man gør. Der er rigtig mange penge på spil.

Jeg har her på siden lavet en meget lille liste med nogle af de fordele og ulemper, der er forbundet med at vælge at indkøbe et stort forkromet system.

 

  • Antallet af nødvendige systemer
  • Brugere
  • Support
  • Drift
  • Vedligehold
  • Uddannelse
  • Fejlsikring
  • Backup
  • Udvikling

 

 

Fordele / ulemper ved 1 stort forkromet system:

Fordele Ulemper
Kan minimere behovet for øvrige systemer og licenser  Kan ikke fjerne behovet for øvrige systemer
Lettere brugerhåndtering, da alle er brugere i det   samme system Hvis der arbejdes med mange forskellige områder i det ene   system, kan der være behov for mange forskellige adgange/brugertyper 
Én afdeling til support Stort system at lære at kende for den enkelte bruger 
Der skal kun håndteres en aftalefor drift Driften af det ene system bliver vital for   organisationen 
Der skal kun vedligeholdes et enkelt sted ved ændringer   udefra eller indefra  Vedligeholdelsen bliver ligesom driften vital og   muligvis dyrere
Medarbejdere skal alene oplæres i dette ene system.   Dette gælder også for nye medarbejdere. Der vil være et basiskendskab blandt   medarbejdere også ved eventuelle flytninger til andre afdelinger. Et stort system kræver muligvis så mange systeminterne   brugere og løsninger, at det alligevel fungerer som flere systemer i forhold   til forskellige brugere.
Der skal kun rettes for fejl i et system i stedet for   flere steder  Det bliver svært at opdage fejlene, da der ikke vil   være sammenlignelige oplysninger andre steder. Det kan være svært at   kontrollere data, da der ikke er systemer at kontrollere i forhold til. 
Der skal alene tages backup af det ene system. En større backup kræver flere systemressourcer 
Det er lettere at planlægge og gennemføre udvikling af   et enkelt system, da der blandt andet er langt færre snitflader og   kompatibilitetsproblematikker at tage stilling til  Det kan være sværere at få øje på udviklingsområderne,   fordi man låser sig selv i et system. Der er ikke noget   sammenligningsgrundlag i forhold til de smarte løsninger.

 

 

Konklusion:

Et stort system, der kan løse langt de fleste opgaver i en organisation er at foretrække indtil det når en vis størrelse.

På et tidspunkt bliver systemet så stort, at hver del nærmest bliver et system i sig selv. Når man når dertil, bør det overvejes, om man vil fortsætte ad denne vej, eller splitte systemet op i to eller flere mindre dele. Dette kan medføre en merudgift i forhold til integrationer imellem de forskellige systemer. Der bør derfor analyseres grundigt på situationen, før man vælger at splitte sit system op i flere.

Til at begynde med kan det være en fordel at samle kræfterne i et enkelt system. Så længe man har sikret sig i forhold til at opdage fejl.

Hvis man står overfor spørgsmålet om, hvorvidt man lige nu skal investere i det store system, der kan det hele, så vil jeg nok mene, at det kommer meget an på, hvilke forventninger man har og hvor stor den samlede opgave i virkeligheden er. Det kan godt være, at du sparer lidt på den samlede drift, men lige nu er systemerne og udviklingen så dyr, at det kan være en rigtig dårlig investering.

Det kan godt være, at man lige skal vente og se tiden an. Imens du venter, kan du jo eventuelt kontakte os her på Statement Denmark for at få en gennemgang af, hvor du ellers kan foretage forbedringer i din organisation eller i din IT, så du alligevel godt kan klare dig et stykke ind i fremtiden.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>