«

»

Jan 02

Crowdsourcing

Crowdsourcing er efterhånden blevet et udbredt begreb, som mange taler om, men få virkelig har formået at få det fulde udbytte af – og som få måske i virkeligheden har lagt ret mange kræfter i.

Det er jo for så vidt en skam, da der er mange gode ting i crowdsourcing, som vi egentlig går og søger måder at skabe på.

Der er selvfølgelig den åbenlyse effekt ved crowdsourcing, at det giver en virksomhed mulighed for at svare direkte på kundernes ønsker og behov. Det giver en fantastisk mulighed for kun at starte produktioner og forandringer på områder, hvor der allerede er en hel masse kunder, der har tilkendegivet sig selv som potentielle købere af produktet eller servicen.

Der er dog også andre rigtig gode effekter ved crowdsourcing.

Uanset om man bruger de forskellige sociale medier som platform for sin crowdsourcing, eller om man vælger at bruge sin egen hjemmeside eller måske en tredjepart, så giver det en bare en rigtig god kontakt med kunderne. Det giver den kontakt til kunderne, som mange higer efter og det får involveret så mange brugere som muligt. Hvis man rent faktisk lykkes med projektet, er det faktisk muligt, at det bliver en lille smule viral markedsføring. Det er ikke viralt i den helt store stil, men det vil uværgerligt kunne brede sig til et publikum, der er større end det, man normalt ville kunne ramme med sine markedsføringkampagner.

 

Vi har netop hørt en nytårstale fra vores statsminister, hvor der blev talt om forandringer og hvor det offentlige fremover skal producere mere for de samme midler. Det vil sige, at vi skal til at finde nogle helt nye veje at gå i fremtiden i det offentlige Danmark.

 

I disse tider er det derfor helt åbenlyst at spørge: Kan man crowdsource internt i en større dansk offentlig organisation (som f.eks. en kommune)?

Svaret er jo egentlig åbenlyst.

Ja, det kan man godt. Kommuner og andre organisationer kan crowdsource både internt blandt medarbejdere og eksternt blandt alle borgere

Man har gjort det før. Borgermøder er jo ganske kendt fra mange forskellige kommuner og det er sidst blevet brugt i større udstrækning i forbindelse med debatterne om skolelukninger. Det har i lang tid været kommunernes strategi at inddrage borgerne. På den interne front er det nok knap så tydeligt, men kommunerne har dog trods alt en tradition for ikke at være så stramt topstyrede, hvilket vil sige at gode forslag også tidligere har kunnet finde vej fra en idé hos en enkelt medarbejder til en generel forbedring i kommunen.

 

Kan man gøre det bedre?

Ja selvfølgelig. Som udgangspunkt kan vi jo altid blive bedre, men det virker dog umiddelbart som om kommunerne på dette område halter noget bagefter.

I nogle enkelte kommuner er man begyndt at lave høringer via nettet og der er en del af kommunerne, der er godt præsenterede på facebook. Tanken om at lade borgerne komme mere til orde ligger dog tydeligvis ikke lige for, hvilket jo er trist. I stedet for udvikling bliver det derfor til vrede læserbreve over nedskæringer og ventetider m.m.

 

Hvad skal de gøre?

Tja, der skal ikke den store nyskabelse til. Kommunerne har en ret stor kundekreds og det kunne sagtens lade sig gøre at lave et undersite til de fleste kommunale hjemmesider hvor man som borger kunne skrive ind med gode idéer. Hvis kommunerne så tyvstjal idéen fra Lego Cuusoo og lod antallet af positive tilkendegivelser være en guideline for, hvornår der var tilstrækkeligt med tilhængere til at afprøve idéen, ville man jo få serveret en god bunke forbedringsforslag.

Nu vil mange kommuner jo så sige, at det gør de skam allerede, da det jo er muligt at skrive ind med forslag til forbedringer.  Problemet er bare, at dette ikke er særligt tydeligt nogen steder og at man som borger ikke ved, om der kommer noget ud af det – faktisk har man jo for det meste en følelse af at blive ignoreret. Det vil sige, at det skal struktureres mere af kommunerne og at der skal en meget større gennemskuelighed til.

Det vil selvfølgelig også kræve en form for incitamentstruktur, men spørgsmålet er, om ikke den i virkeligheden er givet af sig selv, da vi som borgere jo gerne vil have så god service som muligt for vores skattekroner.

Samtidig kræver det selvfølgelig at kommunerne investerer det, der skal til for at blive ordentligt repræsenterede på de sociale medier og at de i det hele taget yder den indsats, der skal til for at være i god kontakt med alle brugerne / kunderne, sådan som det også kræves af en almindelig virksomhed, der gerne vil kunne klare sig i konkurrencen.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>