↑ Return to Arbejdsmiljø

Mangfoldighed

Mangfoldighed på arbejdspladsen er ikke til at komme uden om, som et nødvendigt princip for udvikling. En ting er at skabe rammerne, hvor der er plads til alle på trods af hudfarve, handicap, religion o.s.v. Men det er en helt anden sag, at vende mangfoldighed til en styrke, hvor det netop er den forskellige tilgang til emnerne, der karakteriserer en virksomhed og dennes udvikling.

I et samfund, der uden tvivl bliver mere og mere multikulturelt – både hvad angår nationaliteter og religion, men også i forhold til sub-kulturer og særinteresser – kan det kun være en styrke at man kan dyrke mangfoldigheden på sin virksomhed eller i sin organisation.

Der er mange gode ting at hente i at lade mangfoldigheden blomstre og vokse på en arbejdsplads. Det bedst kendte eksempel er nok den synergi, der kan opstå, når man har en blanding af unge og ældre ansatte. Der er plads til både erfaring og fornyelse.

Sådanne synergieffekter kan også skabes på andre områder inden for det, der kan kaldes mangfoldighedens princippier, men det kræver selvfølgelig, at man ved, hvordan man skaber det rette drive og de rigtige koblinger i organisationen eller virksomheden.

Lad os tage et kig på mangfoldighedens muligheder og udfordringer hos dig. Så kan vi hjælpe dig i den store konkurrence.

Share